Měřidla


Data na této stránce jsou průběžně aktualizována, což signalizuje zelená kontrolka nad měřidly. V době kdy data nejsou z nějakého důvodu aktualizována, měřidla neukazují a barva kontrolky se změní na červenou. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, nemusí při celodenních teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách odpovídat skutečnosti.
Grafy zobrazované v bublině nápovědy u jednotlivých měřidel zachycují průběh měřené veličiny za posledních 12 hodin. Detailně si je můžete prohlédnout pod odkazem Grafy.
Pokud se vám tato stránka zobrazí jen částečně nebo s chybami, aktualizujte si laskavě svůj prohlížeč. Tato stránka využívá metodu Canvas API a nedá se správně zobrazit ve starších prohlížečích, zejména Internet Explorer 8 a nižších.


Poslední aktualizace: 18.5.2024 3:15:17 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)