Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, v případě celodenních záporných teplot nemusí srážky odpovídat skutečnosti.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1355442
2505431
3425441
45043
5524044
6615044
7474338
8714145
9663156
10534841
11615550
12506140
13544747
14396242
15505530
16343132
17385128
18664430
19566030
20614240
216650
227349
237450
247339
257255
267555
277044
286045
2956
3060
3155


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 21.3.2023 9:17:26 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)